Sunday, September 23, 2012

~PemBaZiran~

Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan ada 9 pembaziran yang sering dilakukan manusia iaitu:

Ilmu Pengetahuan

-Membazir jika tidak diamalkan untuk kebaikan.


Amalan
-Membazir jika dilakukan tidak dengan hati yang ikhlas.

Kekayan

-Membazir jika dibelanjakan pada perkara yang tidak bermanfaat dan tidak diredhai Allah.

Hati

-Membazir jika kosong daripada kasih kepada Allah.

Tubuh badan

-Membazir jika tidak digunakan untuk beribadah kepada Allah.

Cinta

-Membazir jika dicurahkan kepada selain Allah atau melebihi cinta kepadaNya.

Masa

-Membazir jika tidak diuruskan sebaiknya.

Akal

-Membazir jika tidak memikirkan sesuatu yang bermakna kepada agama.

Zikir

-Membazir jika tidak memberi kesan kepada hati.
 
 
 

No comments:

Post a Comment