Saturday, January 22, 2011

AMAL IBADAH YANG PALING DICINTAI OLEH ALLAH

Diriwayatkan daripada Abu Hurairah ra : Rasulullah Saw pernah bersabda, “Perbuatan yang engkau lakukan tidak akan menyelamatkan engkau daripada api neraka”, mereka berkata, “Bahkan engkau sendiri ya Rasulullah?” Nabi Muhammad Saw bersabda, “Bahkan aku sendiri, kecuali Allah melindungiku dengan kasih dan rahmatNya. Oleh kerana itu lakukanlah perbuatan baik sepatut mungkin, setulus mungkin, sedapat mungkin dan beribadahlah kepada Allah pada pagi dan petang hari, pada sebahagian dari malam hari dan bersikaplah al-qashd (mengambil pertengahan dan melaksanakannnya secara tetap) kerana dengan cara itulah kamu akan mencapai (syurga)”.


Diriwayatkan dari Aisyah ra : seseorang bertanya kepada Nabi Muhammad Saw, “Apakah amal (ibadah) yang paling dicintai Allah?” Nabi Muhammad Saw bersabda, "Amal (ibadah) yang dilakukan secara tetap meskipun sedikit”

No comments:

Post a Comment